دوره های پرنیان

اسکریپت بازی X-O نوشته شده با زبان جاوا اسکرپیت

اسکریپت بازی X-O نوشته شده با زبان جاوا اسکرپیت

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k5tzj5ed’ admin_preview_bg=”]

اسکریپت بازی X-O نوشته شده با زبان جاوا اسکرپیت
اسکریپت بازی X-O نوشته شده با زبان جاوا اسکرپیت

اسکریپت بازی X-O نوشته شده با زبان جاوا اسکرپیت در دو نسخه دو نفره و تک نفره با کامپیوتر.

تمام این اسکریپت ها برای آموزش و در کلاس نوشته شده است.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

let i = 0;
let x = new Array()
let num;
$(function(){
$(‘.box>li’).click(function(){
temp = $(this).text()
if(temp==”){

$(this).text(‘x’).attr(‘data-game’, ‘x’).css(‘background’, ‘white’)

for(p=0;p<=8; p++){ txt = $('.box>li’).eq(p).attr(‘data-game’)
x[p]=txt
}

para1()
i++

if(
(x[0]==’x’ && x[1]==’x’ && x[2]==’x’) ||
(x[3]==’x’ && x[4]==’x’ && x[5]==’x’) ||
(x[6]==’x’ && x[7]==’x’ && x[8]==’x’) ||
(x[0]==’x’ && x[3]==’x’ && x[6]==’x’) ||
(x[1]==’x’ && x[4]==’x’ && x[7]==’x’) ||
(x[2]==’x’ && x[5]==’x’ && x[8]==’x’) ||
(x[0]==’x’ && x[4]==’x’ && x[8]==’x’) ||
(x[2]==’x’ && x[4]==’x’ && x[6]==’x’)
){
$(‘.box>div’).css({‘opacity’: 1, ‘visibility’:’visible’}).text(‘winner is : ‘ + $(this).attr(‘data-game’));
$(‘button’).css(‘display’, ‘block’)

}
if(i==9){
$(‘.box>div’).css({‘opacity’: 1, ‘visibility’:’visible’}).text(‘adam bashin’)
$(‘button’).css(‘display’, ‘block’)
}

}else{
alert(‘adam bash…’)
}
})
})
function _start(){
location.reload();
}

function para1(){
num = Math.floor(Math.random()*9)
console.log(num)
if(x[num]==’x’ || x[num]==’o’){
para1()
}else{
$(‘.box>li’).eq(num).text(‘o’).attr(‘data-game’,’o’)
i++

for(p=0;p<=8; p++){ txt = $('.box>li’).eq(p).attr(‘data-game’)
x[p]=txt
}
if(
(x[0]==’o’ && x[1]==’o’ && x[2]==’o’) ||
(x[3]==’o’ && x[4]==’o’ && x[5]==’o’) ||
(x[6]==’o’ && x[7]==’o’ && x[8]==’o’) ||
(x[0]==’o’ && x[3]==’o’ && x[6]==’o’) ||
(x[1]==’o’ && x[4]==’o’ && x[7]==’o’) ||
(x[2]==’o’ && x[5]==’o’ && x[8]==’o’) ||
(x[0]==’o’ && x[4]==’o’ && x[8]==’o’) ||
(x[2]==’o’ && x[4]==’o’ && x[6]==’o’)
){
$(‘.box>div’).css({‘opacity’: 1, ‘visibility’:’visible’}).text(‘winner is : o’);
$(‘button’).css(‘display’, ‘block’)

}
if(i==9){
$(‘.box>div’).css({‘opacity’: 1, ‘visibility’:’visible’}).text(‘adam bashin’)
$(‘button’).css(‘display’, ‘block’)
}

}
}

[/box]

[/av_textblock]

[av_button label=’دانلود رایگان اسکریپت’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ size=’x-large’ position=’center’ label_display=” title_attr=” color=’custom’ custom_bg=’#0095eb’ custom_font=’#ffffff’ link=’manually,https://trainingsitedesign.ir/wp-content/uploads/x-o.zip’ linktarget=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k5tzigww’ admin_preview_bg=”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلاس طراحی سایت