بازگشت به صفحه ثبت نام

صفحه اثبات استخدامی های مدرسه پرنیان

در این صفحه تنها بخشی از (تاکید میکنیم تنها بخشی از) دانشجویان مدرسه طراحی سایت پرنیان را میبینید که در شرکت های مختلف آی تی ایرانی و غیر ایرانی استخدام شدند. برای مشاهده لیست بیشتر لطفا وارد اینستاگرام مجموعه شوید.