اموردانشجویی

عکس دسته جمعی دوره دهم تضمین استخدام

مراسم پایان دوره دهم کلاس

خدارا شکر که توانستیم دوره دهم را با موفقیت به اتمام برسانیم و به تمام وعده هایمان در این دوره

پایان دوره دهم پارسا قربانیان

پایان دوره دهم

بله، دوره دهم نیز با تمام فراز و نشیب ها به پایان رسید و دانشجویانم به دوستان خوبم تبدیل شدند.

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره هشتم و نهم

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره هشتم و نهم

خدارا شاکریم که توانستیم مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دوره هشتم و نهم را برگزار کرده و در یک جمع خودمانی

پایان دوره نهم کلاس

پایان دوره نهم کلاس

پایان دوره نهم کلاس تضمین استخدام

 مراسم تولد پارسا قربانیان در سال 1401

دوره همی تولد سال ۱۴۰۱

مراسم تولد پارسا قربانیان در سال ۱۴۰۱

کلاس طراحی سایت