دوره های پرنیان

انتقادات و پیشنهادات

پایان دوره پانزدهم مدرسه پارسا قربانیان

پایان دوره پانزدهم مدرسه پرنیان

به لطف خدا دوره پازدهم هم به اتمام رسید و دانشجویان برتر این دوره نیز به قسمت تضمین استخدام راه

پارسا قربانیان | parsa ghorbanian

دوره همی تولد پارسا قربانیان سال ۱۴۰۲

هر ساله یکی از شانس های خوب زندگی من، حضور تعداد زیادی ازدانشجویان میباشد که رنگ و بوی تازه ای

پایان دوره دهم پارسا قربانیان

پایان دوره دهم

بله، دوره دهم نیز با تمام فراز و نشیب ها به پایان رسید و دانشجویانم به دوستان خوبم تبدیل شدند.

پایان دوره هفتم کلاس تضمین استخدام

پایان دوره هفتم کلاس

parsa ghorbanian | پارسا قربانیان

کلاس طراحی سایت