سمینار یک روزه ساخت سایت شخصی - شرکتی و فروشگاهی همراه با سئو

سمینار یک روزه ساخت سایت شخصی - شرکتی و فروشگاهی همراه با سئو

,
    گروه آموزشی پرنیان در سلسله سمینار های آموزشی خود قصد دارد تور داناسازی وب را برای شهر تهران برگزار کند. یک سمینار جذاب که شرکت کننده در طی آن و در مدت زمان یک روز کامل به قدرتی خواهد رسید که از فردای آن روز میتوانی…