دوره های پرنیان

دانشجو

پارسا قربانیان

گزارش تصویری از اختتامیه دوره های چهارده و پانزده مدرسه پرنیان

در این پست تصویری تصمیم داریم گزارش مختصر تصویری از اختتامیه دوره های چهارده و پانزده مدرسه پرنیان و فارغ

پایان دوره یازدهم

دوره یازدهم هم در مدرسه پرنیان به اتمام رسید و جمع جدیدی از دوستان فارغ التحصیل شدند. برای ایشان آرزوی

عکس دسته جمعی دوره دهم تضمین استخدام

مراسم پایان دوره دهم کلاس

خدارا شکر که توانستیم دوره دهم را با موفقیت به اتمام برسانیم و به تمام وعده هایمان در این دوره

 پایان دوره هشتم کلاس تضمین استخدام

پایان دوره هشتم کلاس

این هم از پایان دوره تضمین استخدام در نوبت هشتم و دوستان عزیزم که فارغ التخصیل شدند و به امید

کلاس طراحی سایت